Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice
v
v

Změny v rozvrhu Monday 14. 6.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.B výl výl výl výl výl výl výl výl výl
4. výl výl výl výl výl výl výl výl výl
8.A výs výs výs výs výs výs výs výs výs
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Antony Eva - - - - - - - - -
Langrová Kateřina DvoM Cer - Cer - - - - -
Moravcová Kristýna .. .. .. - .. .. - - -
Peterková Lenka Tom - DvoM - Lej .. - - -
Sůva Tomáš Vál - Lej DvoM .. Dra - .. ..
Šťovíčková Petra .. .. .. .. Hor - - - -
Válková Diana - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bičišťová Eva
5 odpadá ČJ 3.B
Cardová Gabriela
před 4. hod dohled 1.poschodí  
Červená Simona
2 supl. (Lan PN) Hv 5.A 23 za odpadlou
2 odpadá AJ 8.A (8AA1)
4 supl. (Lan PN) Hv 5.B 45 za odpadlou
4 odpadá Tv 4.
8 změna Tv 8.A (8TVD)+
9 odpadá Tv 8.A (8ATD)
Drašarová Pavlína
4 odpadá ČJ 8.A (8AČ2)
6 supl. (Sův PeD) RJp 9. (9Rj) 11 za odpadlou
Dvořáková Markéta
1 supl. (Lan PN) M 5.B 45 přespočetná hod.
1 odpadá M 8.A
3 supl. (Pe PeD) Z 7.A 34Př za odpadlou
3 odpadá Z 8.A
4 supl. (Sův PeD) D 9. 14 za odpadlou
před 2. hod dohled 1.poschodí  
Hornová Marcela
5 supl. (Šť PeD) Hv 2.B P3 za odpadlou
Lejsková Jana
3 supl. (Sův PeD) D 8.B 28 přespočetná hod.
4 odpadá ČJ 8.A (8AČ1)
5 supl. (Pe PeD) Ch 8.B 14 za odpadlou
před 5. hod dohled 2.poschodí  
Šulcová Dana
před 1. hod dohled 1.poschodí  
Toman Petr
1 supl. (Pe PeD) 8.B 28 za odpadlou
1 odpadá AJ 4. (4AJ2)
2 odpadá AJ 8.A (8AA2)
Válková Šárka
1 supl. (Sův PeD) RJp 7.A (7ARJ) 11 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
2.B
5 Hv P3 supluje Hor (Šť)
3.B
1. - 9. les. výlet
4.
1. - 9. les. výlet
5.A
2 Hv 23 supluje Cer (Lan)
5.B
1 M 45 supluje DvoM (Lan)
4 Hv 45 supluje Cer (Lan)
7.A
1 RJp 7ARJ 11 supluje Vál (Sův)
3 Z 34Př supluje DvoM (Pe)
8.A
1. - 9. les. výstava
8.B
1 28 supluje Tom (Pe)
3 D 28 supluje Lej (Sův)
5 Ch 14 supluje Lej (Pe)
9.
4 D 14 supluje DvoM (Sův)
6 RJp 9Rj 11 supluje Dra (Sův)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou