v

Změny v rozvrhu pátek 21. 9.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.A pro pro pro
1.B pro pro pro
2. pro pro pro
3.A pro pro pro
3.B pro pro pro
4. pro pro pro
5.A pro pro pro
5.B pro pro pro
6.A pro pro pro pro
6.B švp švp švp švp švp švp švp švp švp
7. pro pro pro pro
8. pro pro pro pro
9.A pro pro pro
9.B pro pro pro
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Badovská Libuše - - - - - - - - -
Dytrychová Lenka .. .. ..
Bičišťová Eva .. .. ..
Dvořáková Markéta - .. .. ..
Cardová Gabriela .. .. -
Červená Simona .. .. ..
Čiháková Václava .. .. .. ..
Westfálová Lucie .. .. -
Hornová Marcela .. .. ..
Jágrová Iveta .. - ..
Lejsková Jana .. Čih .. - .. - - - -
Moravcová Kristýna .. .. -
Neufuss René - - - - - - - - -
Sůva Tomáš - .. .. ..
Šťovíčková Petra .. .. - ..
Válková Šárka Čih Ant .. .. - - - - -
Vrabcová Soňa - .. ..
Petráněk Lubomír .. .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Antony Eva
2 supl. (Vál PeD) ČJ 7. 14 přespočetná hod.
Čiháková Václava
1 supl. (Vál PeD) ČJ 9.A 28 za odpadlou
2 supl. (Lej PeD) ČJ 9.B 34Př přespočetná hod.
2 odpadá M 6.B
Něníčková Milena
5 odpadá Vla 5.B
Sezima Jan
3 odpadá 6.B
4 odpadá AJ 6.B (6BA2)
Změny v rozvrzích tříd
1.A
3.-5. hod projekt
1.B
3.-5. hod projekt
2.
3.-5. hod projekt
3.A
3.-5. hod projekt
3.B
3.-5. hod projekt
4.
3.-5. hod projekt
5.A
3.-5. hod projekt
5.B
3.-5. hod projekt
6.A
3.-6. hod projekt
6.B
1.-9. hod škola v přírodě
7.
2 ČJ 14 supluje Ant (Vál)
3.-6. hod projekt
8.
3.-6. hod projekt
9.A
1 ČJ 28 supluje Čih (Vál)
3.-5. hod projekt
9.B
2 ČJ 34Př supluje Čih (Lej)
3.-5. hod projekt
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou